Göran RåckleModerator för Bostadsforums fördjupningsdag den 8 maj om Ekonomi och finans är nu klar. Dagen kommer att ledas av Göran Råckle, Chef för fastighetsanalys, Swedbank