Tema Renovering:  21 april – Att leva och bo i Miljonprogrammet
hans-jonssonAtt renovera och uppgradera Miljonprogrammet är också en klassfråga. Idag är prägeln och stigmatiseringen av dessa bostadsområden tydlig; de som är ”hänvisade” till att bo och leva här är som regel från det vi tidigare kallade socialgrupp 3. Boverket har utrett flyttmönstren på uppdrag av regeringen. Hans undersökning bekräftade det som många misstänkte: Människor flyttar i högre utsträckning vid stora renoveringar, och de med låga inkomster flyttar först.
Hans Jonsson, Utredare, Boverket

Läs programmet för Tema Renovering och utveckling den 21 april