Mikael Ahlström kommer att berätta om den ”Privata aktören som vågar”

MikaelAhlstromVad kan privata aktörer göra? Botkyrkabyggen sålde en del av sitt bestånd till Mitt Alby. Det blev startskottet till en ny fas i renovering av ett miljonprogramsområde. Arbetet inbegriper om-, på-, ut- och nybyggnad av bostäder, handel, social service och utveckling av den gemensamma utemiljön. Vilken väg väljer vi? Vad blir utmaningen?
#bopol