Bostads och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan NäringsdeparSveriges Bostadsminister Mehmet Kaplan är nu klar som talare till Bostadsforum den 7 maj!

Han kommer att tala om regeringens mål att bygga 250 000 nya bostäder till år 2020 .