Startbesked stämmer väldigt dåligt överens med det faktiska byggandet

 

Det har pumpats ut 1,8 miljarder kronor i byggbonusar. Men Maria Pleiborn, demograf och senior rådgivare på WSP Analys & Strategi, är tveksam om kommunerna verkligen uppfyller kraven. Hon konstaterar att det råder stor skillnad mellan statistikens startbesked och det faktiska byggandet.


Nyligen presenterade boverket
en lista över vilka kommuner som i år får ta emot regeringens byggbonus. Totalt 199 kommuner får dela på 1,8 miljarder kronor eftersom de uppfyller ett antal krav som regeringen ställt upp – de ska ha gett startbesked till bostadsbyggande under det senaste året (från augusti 2016 till juli 2017), de ska ha tagit emot nyanlända enligt avtal och de ska även ha aktuella översiktsplaner och riktlinjer för bostadsbyggande.

Pengarna fördelas i relation till antal startbesked och antal ny­­anlända och det beror således på hur många andra kommuner som ansöker och hur många startbesked som getts dem och hur mycket pengar var och en av kommunerna får.

Det har kommit en del kritik kring att pengarna inte behöver öronmärkas i kommunerna och att de därför kan stoppas i vilka kommunal­ekonomiska hål som helst i slutet av året. Många undrar också om inte pengarna kunde göra större nytta på annat sätt. Jag funderar mer kring om kommunerna faktiskt uppfyller de krav som ställs på dem.

I början av året frågar Boverket alla kommuner i landet om läget på bostadsmarknaden i den så kallade Bostadsmarknadsenkäten. Det är utifrån den man gör bedömningen hur många kommuner som har underskott/brist på bostäder och beräknar hur mycket bostäder som planeras sättas igång under året. Man frågar också om kommunen har aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Läs hela Maria Pleiborns krönika i Fastighetstidningen

Maria Pleiborn deltar den 23 mars på Bostadsforum 2018 – födjupningsspår om Bostadsmarknaden.

Maria kommer att tala under rubriken ”Stad, land, villa eller lägenhet – hur vill folk bo egentligen?”
Boverket pekar på ökat bostadsbehov och politikerna vill bygga helt nya städer. Finns det risk att vi bygger för mycket? Och hur vill folk bo egentligen?