Bostadsfrågan i hetluften den 20 april- Hör resultatet från senaste undersökningen först på Bostadsforum.
logga makthavarpanelen_storreHur överens är man i politiken och branschen om lösningarna på bostadskrisen? Makthavarpanelen Bostad är en unik panelundersökning som samlar bostadssektorns 500 främsta makthavare från politiken, näringslivet och akademin i Sverige. Hör resultatet från senaste undersökningen först på Bostadsforum.
Helena Olsson, Chef Stadsutveckling och samhälle, Fastighetsägarna Stockholm

Läs hela programmet för Bostadsforum 2016 här