helena_olssonDen 20 april kommer Helena Olsson från Fastighetsägarna presentera panelens senaste analys om rådande trender, åsikter och prioriteringar.

Makthavarpanelen Bostad består av 400 beslutsfattare – såväl branschrepresentanter och experter som förtroendevalda politiker med bostadsfrågan på sitt bord.