Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att köparna fortfarande har övertaget på en bostadsmarknad som just nu präglas av lågt utbud och få affärer. Enligt mäklarna beror utbudsminskningen dels på en allmän avvaktan hos konsumenterna, dels på det ovanligt kalla vädret.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 463 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 4,74 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 4,71 när samma fråga ställdes i januari. Till skillnad från januari och februari så präglas marknaden nu av ett lågt utbud och få affärer.

  • Många ville förekomma det skärpta amorteringskravet och efter första mars så har aktivitet på marknaden sjunkit rejält. Mäklarna upplever att många som inte måste flytta väljer att avvakta för att se hur utbud, efterfrågan och priser utvecklas. Både säljare och köpare väljer att sitta säkert i båten vilket gör att priserna inte påverkas i någon större utsträckning, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Sen vår påverkar bostadsutbudet

Normalt brukar utbudet öka relativt kraftigt mellan februari och mars men i år har det tvärt om varit en utbudsnedgång på många orter. Många mäklare hänvisar till det kalla vädret och den sena våren som ytterligare en förklaring till det låga utbudet.

  • Det kalla vädret med mycket snö i stora delar av landet får konsekvenser för framförallt villa- och fritidshusmarknaden. Säljarna vill helst visa upp sina trädgårdar när snön har töat och våren börjar synas. Att det nu börjar bli varmare kan leda till att vi återigen får en rejäl utbudsökning, säger Johan Engström.

 

Läs hela inlägget här