Johanna Wiklander, Stadsarkitekt i Linköping medverkar på Bostadsforum den 30 mars. Hon kommer att tala om ”Strategi för samhällsbyggnad med kvalitet”Linköping arbetar för skapa förutsättning för framtidens stad. Med dagens bostadsbrist och krav på hållbarhet blir det viktigt det är att bygga både snabbare och bättre men samtidigt arbeta strategiskt. Hur ser modellen ut och var finns det hinder?