30 mars – Temadag för kommunalt bostadsbyggande
Skånskt Bostadsnätverk – samverkan för ökat bostadsbyggande

Lyssna till Skånskt Bostadsnätverk som är en arena för samverkan och kunskapsuppbyggnad. Tillsammans med Sveriges Byggindustrier har Region Skåne påbörjat ett treårigt projekt för att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i Skåne. Hur går det och vilka utmaningar finns?

Inger Sellers, Samhällsplanerare från Region Skåne och Bo Adling från Sveriges
Byggindustrier Syd
som berättar om projektet den 30 mars på Temadagen för kommuner

Begränsat antal platser på detta temaspår – Boka din plats idag