Det är framför allt bostäder och handel som driver transaktioner nu. Köparna blir allt mer selektiva och efterfrågan drivs av de institutionella investerarna.

Aktiviteten på transaktionsmarknaden var lugn under sommaren. Den totala transaktionsvolymen under juli och augusti hamnade på drygt 8 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 16,6 miljarder och 25 miljarder under samma perioder 2015 och 2016. De delar av marknaden där aktiviteten har ökat tydligt den senaste tiden är mark och byggrätter (mest bostäder) samt handelsfastigheter.

Läs hela artikeln på Fastighetstidningen.se