Bostadsforum 2018 nya temaspår Bostadsmarknaden har som fokus att presentera affärskritisk information till delegaterna.

Detta valår med en turbulent bostadsmarknad gör osäkerheten stor för många aktörer. Ge dig själv ett bättre beslutsunderlag för dina bostadsprojekt och säkra din plats till årets mest spännande event för oss i bostadsbranschen. Nedan presenterar vi en av talarna som ska hjälpa oss att reda ut läget.

Tor Borg, Head of Research Nordics, JLL

JLLs analyschef Tor Borg medverkar på Bostadsforum den 23 mars under temaspåret Bostadsmarknaden. Han berättar där om aktuellt läge för bostadsbranschen under rubriken ”Ett byggande som svarar upp mot behovet”

Ett byggande som svarar upp mot behovet
Det har byggts mycket bostäder på senare år, men har man byggt rätt typ av bostäder?  Hur ska man tänka som projektutvecklare, investerare och beslutsfattare på kommunal nivå? Vilka verktyg finns för att på ett korrekt sätt bedöma den lokala efterfrågan?
Tor Borg, Head of Research Nordics, JLL