Idag den 12 februari presenterar SKL en helt ny studie av kommunernas markpriser. Under hösten lät SKL landets kommuner uppge till vilket genomsnittligt pris de sålde mark för bostadsbyggande under 2016. Studien är unik, eftersom den fokuserar på just köpeskillingen. SCB har statistik om markkostnader, men det är ett begrepp som utöver köpeskillingen också omfattar kostnader för bland annat markarbeten, räntor och fastighetsbildning.

80 procent av alla 290 kommuner deltog i SKLs studie, däribland de 25 kommuner med flest invånare. När det gäller markförsäljningar som gjordes per kvadratmeter bruttoarea, alltså den totala arean i de planerade husen, visar enkätsvaren följande:

  • I 9 av 10 kommuner var det genomsnittliga priset 2 500 kronor per kvadratmeter eller lägre för mark avsedd för hyresrätter.
  • 8 av 10 kommuner som sålde mark för en- och tvåbostadshus hade ett genomsnittligt pris inom samma nivå. För bostadsrätter – nästan 7 av 10.
  • Bland de 25 största kommunerna var det ingen som sålde mark för hyresrätter för mer än 5 000 kronor per kvadratmeter i genomsnitt. För bostadsrätter angav endast fyra av dessa kommuner ett snittpris över 5 000 kr per kvadratmeter.

Det kan jämföras med att den totala produktionskostnaden för flerbostadshus samma år i snitt var cirka 45 000 kronor per kvadratmeter lägenhetsarea. Denna yta är förvisso något mindre än bruttoarean. Men jämförelsen visar ändå att den summa företag betalar för kommunal mark generellt sett är en relativt liten andel av kostnaden i ett bostadsbyggnadsprojekt. Läs hela artikel här

Lena Micko, ordförande, SKL

 

Lena Micko deltar på Bostadsforum den 22 mars kl 11.40 under rubriken
Vilka åtgärder behövs för att öka tillgången på bostäder för alla?
Vad krävs för att kommuner med vitt skilda förutsättningar ska kunna möta behov och
efterfrågan på bostäder? Vad gör SKL för att stödja kommunerna?
Lena Micko, Ordförande SKL

> Läs hela programmet för Bostadsforum här