Den 21 april kommer vi att diskutera hyror på Bostadsforum.

Marie Linder förbundsordförande

16.00-16-30  Hyror i fokus – Debatt om hyressättning
Fungerar dagens modell som parterna önskar? Hyran ska styras av hur hyresgäster i allmänhet värderar lägenhetens egenskaper som bestämmer dess bruksvärde. Men vad är det som läggs fram vid de årliga förhandlingarna? Har vi ett hyressättningssystem som gynnar byggandet av fler bostäder samt renovering av befintligt bestånd?

Fastighetsägarna Stockholm, Billy McCormac

Medverkar gör Billy McCormac, VD, Fastighetsägarna Stockholm och   Marie Linder, Ordförande i Hyresgästföreningen

Läs hela det tunga programmet för Bostadsforum 2016