Det är strålande tider för allmännyttan. De 50 största bostadsbolagen går samtliga med vinst. Störst vinst gör Skövdebostäder – i snitt 25 500 kronor per lägenhet och år.

Låga räntor, inga outhyrda lägenheter och helt enkelt högre intäkter från hyror än utgifter för att äga och förvalta husen. Det är huvudförklaringarna till att samtliga av de 50 största kommunala bolagen sammanlagt gick med 4,7 miljarder kronor i vinst under 2016. Under 2014, då Hem & Hyra senast gjorde undersökningen låg den sammanlagda vinsten på 4,3 miljarder. Jämfört med då har vinsten dessutom ökat i 33 av bolagen sedan 2014.

Det är den oberoende Stella Borealis som på Hem & Hyras uppdrag gör genomlysningen vartannat år och det är femte gången vinsterna granskas.
Många av bolagen återfinns högt upp på listan år efter år. Exempelvis fortsätter de tre stora bolagen i Stockholm att gå starkt. Vinstuttagen till kommunen, som under några år låg i miljardklassen, har i stort sett upphört. Dessutom bidrar hyrorna från nyproducerade lägenheter och lokaler med saftiga hyresnivåer.

Hyresgästerna hos de 15 bolag som ligger i topp genererar i princip en tusenlapp per månad i vinst till sin värd.
Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder upprörs inte över vinsterna. Hon menar att en god ekonomi är viktigt för att kunna bygga nytt och renovera samtidigt som hyreshöjningarna är måttliga.

– Nu när vi ser tendenser på att byggandet mattas av är det viktigt att allmännyttan håller i och fortsätter att bygga för bostadsbristen är inte borta.

Anders Nordstrand, vd på de allmännyttiga bolagens organisation Sabo, tycker inte oväntat att det är bra att medlemsföretagen genererar vinst för att kunna bygga och renovera. Lika väntat anser han inte att god vinst kan motivera inga eller låga hyreshöjningar.

– De senaste åren har kostnaden för förvaltning stigit mer än hyrorna. På sikt innebär det en försämrad ekonomi i förvaltningen. säger Anders Nordstrand.

Läs hela granskningen på Hem & Hyra

Läs också artikeln från SVT om Lagen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL) trädde i kraft den 1 januari 2011. Lagen säger att de allmännyttiga bostadsbolagen ska driva verksamheten enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav.  Läs här