Magnus_Meyerkommer Magnus Meyer från WSP Sverige tala om den 8 maj. Magnus som är VD på WSP kommer att hålla inledningsanförandet på temaspåret om Bostadsutveckling och projekt
09.05 den 8 maj     Inledningsanförande – från råmark till bostäder