Den 21 april kommer Jonas Hammarlund, Analytiker från #Boverket
att berätta mer om utredningen Plats för fler som bygger mer.

Jonas HhögByggbolag räknar inte på jobb, eftersom de är uppgivna. De kan inte konkurrera på ett sunt sätt tycker man. Förra regeringen tillsatte en utredning för att se över förutsättningarna för att främja konkurrensen på byggmarknaden

Den 20-21 april kommer 40 talare berätta om den Svenska Bostadsmarknaden.
läs hela programmet här