Nyköpings kommun har påbörjat bygget av ett bostadshus med lägenheter till socialt behövande och där en mindre del ska gå till den vanliga bostadskön. Hyran blir låg tack vare SKL:s upphandlade ramavtal och stöd av staten

Bristen på sociala kontrakt i befintligt fastighetsbestånd har lett till att Nyköpings kommun beslutat att bygga hyreshus i egen regi. Först 20 lägenheter i området Bryngelstorp och 2018 ytterligare 60 lägenheter på annan mark i kommunen.

– Vi får maximalt tio procent av lägenheterna i nyproduktion till sociala kontrakt, i det vi bygger själva ska merparten användas till olika kategorier av omsorgsboende och bostäder till nyanlända. Cirka 10–15 procent av lägenheterna får Nyköpingshem använda till sina sökande, säger Mikael Karlsson, chef fastighetsförvaltning på Nyköpings kommun.

Läs hela artikeln på Fastighetstidningen på nätet

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev med enbart nyheter
om bostäder och bostadsbyggande här