Idag är det ingen som är oroad över att någon vill bo lite mindre. Det skriver Maria Pleiborm, demograf och senior rådgivare på WSP Analys & Strategi, i sin senaste krönika.

I mitten av 1980-talet började jag studera den svenska bostadsmarknaden och ibland tänker jag tillbaka på den tiden och förundras över hur vi tänkte – Vad var det som bekymrade oss då och hur kan bekymren se så annorlunda ut idag? Vi har inte bara gått från att ha en bostadspolitik där staten står för notan till att det är hushållen som finansierar boendet. Vi har också gått från det självklara målet att alla ska ha ett gott boende till att anpassa oss till att just detta bostadspolitiska mål inte går att uppnå.

Läs hela artikeln på Fastighetstidningen