Får jag lov är ett  projektet som ska utveckla innovativa digitaliserings-
lösningar och tjänster kopplat till bygglovsprocessen.
Lyssna till Maria Rydqvist från Boverket som kommer till Bostadsforum den 30 mars på temadagen om Bostadsbyggande.

Samhället behöver efektivisera och öka takten för bygglov och byggande samtidigt som det ska vara enkelt och transparent för den enskilde medborgaren eller företaget att förstå och följa processen.

Vill du också ta del av den senaste utvecklingen om nya lagar
och regler för bostadsbyggande?
Boka då din plats till Bostadsforum 2017 HÄR

PROGRAM BOSTADSFORUM 2017