Stefan Attefall

Debatten kretsar idag kring bostadsprisernas utveckling. Priser som till följd av de goda makroekonomiska förutsättningarna inte kommer att förändras dramatiskt. Genom fixeringen vid prisernas utveckling missar vi dess effekt på bostadsbyggandet, vilket är prisutvecklingens verkligt problematiska konsekvens. Det skriver Stefan Attefall, strategisk rådgivare och fd bostadsminister på bostadspolitik.se.

Medierna, experterna – alla är fixerade vid bostadspriserna. Ska de gå ned 5, 10 eller 20 procent. Oron och spekulationerna är förståeliga. Men är detta verkligen huvudproblemet? Om vi lyfter blicken.

Alla fundamenta i ekonomin talar för stabila eller svagt stigande priser. Låga räntor, stabila statsfinanser, god tillväxt, stigande sysselsättning, låg inflation, svagt uppåtgående världskonjunktur. Visst är det just nu en del oro på marknaden, osäkerheten sprider sig. Det är inget dramatiskt. För enskilda hushåll kan det vara det, liksom för enskilda bostadsutvecklare. Men inte för samhällsekonomin eller bostadsmarknaden i stort.

Ett långsiktigt större prisfall på bostäder kommer inte att inträffa om inte en kris i svensk ekonomi drabbar oss. Skälet är enkelt. Alla bostadsutvecklare kommer att strypa utbudet av lägenheter tills priserna stabiliserats.

Så – förutom den kortsiktiga turbulensen – är den mest dramatiska effekten av den osäkerhet som nu råder att bostadsbyggandet sjunker. Bostadsrättsprojekt skjuts upp, mark återlämnas, försiktigheten breder ut sig. Banker och investerare drar sig ur.

Effekten blir att färre bostäder byggs, främst bostadsrätter i de orter där turbulensen just nu är störst. Bakgrunden är att det har byggts mycket på vissa orter under flera år. Räntorna har nått sin botten och kommer långsiktigt att börja stiga. Och gruppen som kan efterfråga de dyra bostads- och hyresrätter som byggs är inte oändlig. Läs hela Stefan Attefalls krönika på Bostadspolitik.se

 

Stefan Attefall är även moderator på den högaktuella konferensen Bostadsutvecklingsdagen den 5 december i Stockholm