Höjda amorteringskrav, i kombination med skuldkvots- och , riskerar att hämma byggandet och kommer bara leda till att unga och ekonomiskt utsatta stängs ute från bostadsmarknaden. Det skriver Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige, i sin senaste krönika i Fastighetstidningen den 14 november.

Den 10 juni i år skedde något mycket ovanligt. På Svenska Dagbladets debattsida gick bostadsminister Peter Eriksson ut i öppen polemik mot Finansinspektionen och deras förslag om skärpta amorteringar. Eriksson skrev: ”Vi måste vara försiktiga när vi funderar kring ytterligare finansiella restriktioner så att vi inte riskerar en minskad bostadsproduktion. Det är ändå en ökad produktion av bostäder som är den långsiktiga lösningen på både bostadsbristen och snabba prisökningar på bostadsmarknaden”.

Märkligt nog passerade detta utspel närmast obemärkt förbi. Min egen reaktion var att ”nu måste väl ändå loppet vara kört i den här frågan”. Men icke så. Efter sommaren aktualiserades förslaget igen. Alldeles uppenbart är det Riksbanken som trycker på, alldeles förblindade som man är av sin egen tämligen enögda syn på världen.

Peter Eriksson har nämligen rätt. Det är bara en marknad i balans som kan dämpa ovälkomna prisökningar. Och hur kan myndigheterna tro annat än att priserna ska stiga när man gjort det närmast gratis att låna pengar? Ställer man fram champagnen kommer allmogen att dricka. Och märk väl, de kraftiga prisökningarna har uppstått på andrahandsmarknaden. Bostadsbyggarna bara hänger på. Att skänka bort värdestegringen till kunden skulle enbart gagna spekulationsköparna.

 

Läs hela Lennart Weiss krönika i Fastighetstidningen här