DEBATT. Den 12 januari skrev Di om tvisten mellan boende i huset ”No 8 Ture” i Stockholm och byggföretaget Wallenstam, som gäller byggfel. Bostadsköpare i nybyggen har en svag position. Felet ligger i de jävsrisker som präglar byggkontrollen, anser Fredrik von Platen, tidigare chef på Boverket.

Att köpa bostadsrätt på ritning är mycket riskfyllt. Det vanligaste är att totalentreprenören och byggherren tillhör samma koncern. Exempelvis bygger ”XX-företaget Entreprenad” åt ”XX-företaget Bostad” som sedan säljer till ett gäng amatörer som så småningom bildar en bostadsrättsförening med stadgar som förra byggherrens interimistiska bostadsrättsförening skrivit. Den föreningen har godkänt huset vid en slutbesiktning.

Besiktningen är gjord ihop med en kontrollansvarig som varit arvoderad av byggherren. Skulle den kontrollansvarige vara obekväm och ”krånglig” kan denne inte räkna med att få fler jobb åt just den entreprenör/byggherre-konstellationen. Den doftar jäv långa vägar.

Jag satt i direktionen vid Boverket, i slutet av 1990-talet, som gav klartecken för det tillsyns- och kontrollsystem som då, med stor tvekan, antogs av Boverkets styrelse.

Det ledde till att kommunerna nedrustade sin byggkontrollapparat. I stora drag gäller det systemet fortfarande. Kvaliteten i bostadsbyggandet, särskilt bostadsrättsbyggandet, har gått ned, priset har gått upp.

Det konstaterades inte minst av Byggkonkurrensutredningen, som tyvärr var alltför avancerad för att berörda, i industrin och i regeringskansliet, skulle orka läsa den. När byggherrar bygger för egen förvaltning, exempelvis hyresrätter, ser man till att kontrollsystemet fungerar. Därför är hyresrättshus tekniskt sätt av högre kvalitet. Försäljningsbyggherrar däremot försöker komma undan med minimala insatser från kontrollansvariga och med kontrollplaner som glömmer bort väsentligheter. De fel som hävdas av bostadsrättshavarna i ”No 8 Ture” har i så fall sannolikt upptäckts vid garantibesiktningen, två år efter slutbesiktningen.

Det händer inte ofta att sådana fel rapporteras inför öppen ridå i Di. Men felen förekommer ofta. Bostadsrättsinnehavarna vill ju inte att huset ska få dåligt rykte, som kan vara till nackdel vid en vidareförsäljning. För det mesta görs det upp i godo.

Läs hela debattinlägget på DI.se