Nu är det snart dags för Bostadsforum 2018

Med fler än 60 talare blir årets upplaga den största någonsin! 

Vi har i år en fantastisk inledningsdag den 22 mars med många mycket namnkunniga talare
som t.ex Peter Eriksson, Lena Micko,  Catharina Elmsäter-Swärd och Jan Jörnmark.

Den 23 mars har vi som vanlig tre fullspäckade temaspår med olika inriktningar.
1. ABC-staden 2.0
2. Bostadsmarknaden 2018
3. Projektutveckling och byggande

Se årets program här

Se filmen från Bostadsforum 2017

För dig som inte var med förra året eller för dig som vill få en återblick har du här filmen från Bostadsforum 2017