KTH o Boverket missar att urbaniseringen och kraftig reallöneutveckling sedan mitt 90-tal Som med skattereformer och (dessvärre) skattestöd har lagts på boende. Tillräckligt många värderar urbant läge högt. Löneökning har i huvudsak lagts på boende. Mark och byggrätter har stigit i värde. Globalt fenomen dessutom.

Kan inte SvD bespara oss alla ovederhäftiga ”kraschrubriker” Alla ”förstå-sig-påare” som ständigt utmålar katastrofscenarion. Den stora risken är kraftigt stigande ränta i en miljö där alltför många är ”bolånefångar”. Men varför skulle den komma ? Amorteringskrav inte så farligt, men djupt orättvis mot utsatt grupper o trubbigt ofta felriktat instrument.

Gå in på www.bofink.com och gör koll. Däremot är medicinen mot fortsatt värdestegring rätt – fram med mer byggbar (välbelägen) mark och förtäta innerstaden/närförorter.

 

Borde f ö vara en av valets stora frågor. Vill du veta mer, välkommen till Bostadsforum den 22-23 mars.
// Dag Klerfelt

Läs inlägget på linkedin