Till Bostadsforum 2018 har vi ett nytt temaspår där vi fokuserar på Marknaden och Ekonomin runt bostäder.

Dag Klerfelt är Moderator den 23 mars på temaspåret Bostadsmarknaden

Moderator blir Dag Klerfelt, Capnova. Dag är ”lantmätaren i finanskvarteren”. Har suttit i ledning på bl a Skandia och Carnegie, börs-VD för Evidentia, uppdrag på Finansdepartementet mm. Aktivt investerat i fastigheter, skog, kraft, bostäder och småhus, IT, börs. Dag har erfarenhet av internationella förhållanden och i perioder varit bosatt utomlands.

Dag Klerfelt leder temaspåret BOSTADSMARKNADEN den 23 mars
Bostadsmarknaden är i hetluften minst sagt. I media möts vi av krigsrubriker om bostadspriser som faller, bostadsutvecklare som vinstvarnar och hushålls som skuldsätter sig allt mer. Samtidigt har Sverige en stark ekonomi, hög sysselsättning och en akut bostadsbrist i stora delar av landet. Vad är det som gäller egentligen?

På detta temapass som vänder sig till bostadsutvecklare, investerare, mäklare, konsulter m.fl. diskuteras den kommersiella transaktionsmarknaden, bostadsrätts- och hyresmarknaden, samt behovet av nyproduktion.  Var ska man bygga och vad? Hur går flyttströmmarna egentligen? Vilka är de affärskritiska riskerna på dagens bostadsmarknad?

 

Nedan berättar Dag om vad vi tar upp på temadagen den 23 mars om Bostadsmarknaden 2018
FILM

Bokningen är nu öppen för Bostadsforum