Stefan Attefall var Bostadsminister 2010-2014

Trots att vår bostad – eller bristen på bostad – är ett av de vanligaste samtalsämnena oss människor emellan och trots att boendeutgiften är den enskilt största utgiften för väljarna så kommer bostadspolitiken inte att bli en valfråga heller den här gången. Frågans komplexitet, de långa ledtiderna och bristen på en öppen konflikt mellan de båda blocken är orsaken, det skriver Stefan Attefall idag på Bostadspolitik.se Stefan Attefall är strategisk rådgivare och f.d. bostadsminister.

Bostadspriserna eller hyresnivån. Svårigheten att hitta en bostad. Hur bostadspriserna utvecklas. Räntor. Inredning och renovering. Vår bostad – eller brist på – är kanske det vanligaste samtalsämnet oss människor emellan. Särskilt i de större städerna, och allra mest i Stockholm.

Nu har valåret 2018 inletts. Vilka blir de stora valfrågorna? Borde inte bostadsfrågorna, som upptar så mycket av vår tid, våra tankar och vår ekonomi vara en huvudkandidat till valets viktigaste politiska fråga? Särskilt nu när bostadsbristen är stor och hela bostadsmarknaden står och skakar. Men jag kan redan nu meddela att så inte blir fallet. Även om jag hoppas att jag får fel så visar historien att bostadsfrågorna aldrig blir någon stor valfråga. I modern tid har det aldrig skett. Närmaste vi kom var när fastighetsskatten blev en ganska stor fråga i valet 2006.

Varför är det så? En fråga som berör de flesta och som har så stor betydelse för samhällsekonomin. Det borde väl vara en perfekt valfråga?    Läs hela Stefan Attefalls krönika på Bostadspolitik.se

Stefan Attefall är moderator på Bostadsforums temapass om Bostadsbyggande och Projektutveckling den 23 mars . Läs mer om det programmet här