22 - 23 mars
Clarion Hotell Stockholm

22 Mars

Gemensamt tema

Politik, Marknadsutveckling Ekonomi, Projekt, Trender, Aktuellt  

23 Mars

Temaspår 1

Kommunal bostadsutveckling och bostadsbyggande, i samarbete med SKL

23 Mars

Temaspår 2

Bostadsmarknaden - Transaktioner, Ekonomi, Demografi, konjunktur

23 Mars

Temaspår 3

Bostadsbyggande och projektutveckling. Modeller och  exempel


Startlistan Bostadsforum 2018


Nyheter...

Här har bopriset ökat med 2 474 procent på 20 år
I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är[...]
Äganderättens sluttande plan
Det finns politiker som fortfarande anser att fastighetsägarnas inflytande över sin egendom ska begränsas. I sin krönika argumenterar Tomas Ernhagen[...]
Fastighets-vd: Markanvisningar innebär dolt statsstöd
Adam Cocozza, vd för fastighetsbolaget Botrygg, menar att Stockholms stads direktanvisningar av mark innebär ett dolt statsstöd. I Dagens Nyheter[...]
Så bor Sveriges befolkning
  Antalet bostadslägenheter uppgick till drygt 4,8 miljoner förra året, enligt SCB. Hyresrätt är den vanligaste upplåtelseformen i flerbostadshus. Barnfamiljer[...]
Krönika – Har Göran Persson haft rätt hela tiden?
Ett nytt folkhem? Det undrar Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen och f d statssekreterare med ansvar för bostadsfrågor i en[...]
SEB: Boprisindikatorn fortsätter återhämtningen
  SEB:s Boprisindikator fortsätter uppåt i maj. Uppgången är 4 enheter från föregående  månad och indikatorn är nu plus 11.[...]
Lagförslag: Staten ska bli mer aktiv i bostadsförsörjningen
  Staten ska ges en betydligt mer aktiv roll i bostadsförsörjningen. Detta om de förslag som utredaren Hanna Wiik presenterar[...]
Bättre affär att äga och förvalta hyreshus ute i landet
Totalavkastningen för bostadsbolagen under 2017 var något lägre än året innan och högst i Mellansverige. Direktavkastningen är fortsatt låg, framför[...]

22 - 23 mars
Clarion Hotell Stockholm

Partners & Utställare