De politiska partierna övertrumfar varandra i insatser mot kriminalitet och segregation. Men när det kommer till att åtgärda vad som är själva grundproblemet – en havererad bostadsmarknad – så smiter politikerna från sitt ansvar. I sin ledare skriver Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige, om vad som borde vara valets stora fråga.

Redan nu klarnar bilden av vad partierna avser att riksdagsvalet i höst ska handla om. Lyssnar man på partiledarna och olika intervjuer med rikspolitiker så framstår det som att valet kommer att handla om migrationen, personlig säkerhet, lag och ordning samt vård, skola och omsorg. Med säkerhet avses i sammanhanget främst risken att utsättas för vålds- eller förmögenhetsbrott, som stöld, rån eller utpressning.

Stora samhällsfrågor som rör företagande, sysselsättning, beskattning, försvar och bostadsförsörjning kommer sannolikt inte att vara stora i valrörelsen. I vissa fall för att politiken inte kan identifiera några lösningar och därmed saknar verktyg för att dra till sig röster. I andra fall för att frågorna är för stora eller svåra att ta itu med. En sådan svår samhällsfråga är bostadsmarknaden. En genomgripande bostadspolitisk översyn för fler bostäder och en bättre fungerande bostadsmarknad är av fundamental betydelse för samhällsbygget, men rikspolitiken har idag ingen vilja att angripa problemet.

Orsaken är att de allra flesta redan idag har en bostad. Antalet extra röster som kan vinnas genom att ta sig an och formulera en bostadspolitik för framtiden ter sig som för litet.

Varför är då en fungerande bostadsmarknad en fråga som är så vital för ett modernt samhälle? Sedan 1970-talet har bostadssegregationen tilltagit. Det är inte en tillfällig trend som börjat eller ens märkbart förvärrats med den stora flykting-vågen 2015, förutom för dem med ett akut bostadsbehov som fått det allt svårare att hitta ett boende.

Läs hela krönikan på Fastighetstidningen