Uthyrningar av lägenheter till företag är en växande marknad i storstäderna. Till stor del sker det genom så kallad blockuthyrning där fastighetsägaren har möjlighet att ta ut en högre hyra. ”Vi lägger oss inte i vilka hyror som parterna gör upp om”, säger Jonas Alberg, hyresråd på Hyresnämnden i Stockholm.

Blockuthyrning används ofta när kommuner och bostadsbolag skriver avtal för lägenheter som hyrs ut till olika typer av sociala boenden. Men de senaste åren har det också blivit allt vanligare att privata fastighetsägare gör blockuthyrningar till företag som sedan hyr lägenheterna vidare som så kallad longstay – ett boende som är ett mellanting mellan hotell och vanligt hyresboende.

– Det är en uthyrning som öppnar dörren för att sätta en hyra som är mer marknadsmässig än bruksvärdeshyran. Dessutom övergår underhållsansvaret till förstahandshyresgästen, säger Rune Thomsson, fastighetsjurist och tidigare chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige.

Blockuthyrningar av hyreslägenheter där man gör upp om villkor för hyra och avtalar bort besittningsskydd är att jämställa med lokaluthyrning, och ett sådant avsteg måste få dispens av hyresnämnden.

Läs hela artikel på Fastighetstidningen