Det är oro i luften i bostadsbranschen. Det säger nu även Peter Eriksson. Enligt bostadsministern har bankerna blivit alltför försiktiga i den utlåning till nyproduktion som behövs för en ökande befolkning.

– Man kan ifrågasätta om bankernas tuffa krav är rimliga, säger Eriksson i en artikel i SvD idag.

I snart två år har Peter Eriksson (MP) varit bostadsminister. Till en början sköt byggandet i höjden. På senare tid kraxar oroskorparna allt högre. SvD möter Peter Eriksson när en ovanligt tuff prognos från Sveriges Byggindustrier talar om brant fallande antal byggstarter, trots att fler bostäder än någonsin behövs för en växande befolkning. Nu säger Peter Eriksson att han hör oron, inte bara från byggarna utan även från bankerna.

– Ja, jag hör detta. Det nya amorteringskravet minskar den effektiva efterfrågan. Det finns de som inte längre får lån. Men bankerna går ännu längre när de även ställer krav på att nästan alla lägenheter i de projekterade bostadsrättsföreningarna ska vara sålda [på ritning, reds anm] långt innan byggstarten. Man kan ifrågasätta om så tuffa krav för att ge lån till att dra igång byggprojekt är rimligt.

Enligt Peter Eriksson är det alldeles nyligen som han har ”fått signaler” om att även utlåningen till byggbolagen stryps.

– Detta hänger samman med den allmänna oron just nu. Om något halvår vet vi vart vi är på väg. Då kan vi se om situationen har stabiliserat sig, vilket jag tror, och då kommer också bankerna att lugna sig.

Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren har i ett tal uppmanat till ökat byggande för ”hålla ihop samhället”, när SvD möter Peter Eriksson på konferensen ”Bostadsforum”. Boverket efterlyser minst 80 000 nya bostäder per år. Sverige har ju växt, med netto nära en miljon invånare på tio år, en folkökning som nu fortsätter med netto 100 000 fler per år.

Även Peter Eriksson ser risker för ”väldiga obalanser och segregation”. Han gör klart att ”det inte är hållbart om bara vissa orter får ta ansvaret” för integrationen medan ”man på andra ställen vill upprätta något slags reservat”.

Han var nyligen på Lidingö där han kritiserade att nyanlända inte får behålla sina hyresrätter efter den tvååriga etableringstiden. Själv tycker han att syftet med bosättningslagen som ger nyanlända rätt till bostäder även i kommuner med bostadsbrist, måste försvaras.

– Det gäller att inte acceptera en tillbakagång så att det ändå blir Södertälje som får en orimlig trångboddhet och svår situation. Allt pekar på att Sverige vinner långsiktigt på att vi blir fler människor, så detta är inga stora långsiktiga problem, om vi nu klarar av och även tar den här chansen.

Enligt bostadsministern vore mer bostadsplanering på regionnivå ett sätt att ”öka trycket” på kommuner som Lidingö som ännu inte byggt så mycket.

– Det finns olika sätt, till exempel att ge allmännyttiga bostadsbolag ett regionalt ansvar.

Men Peter Eriksson hör till dem som menar att lösningen på bostadsbristen även måste sökas i befintligt bestånd som måste användas mer effektivt. Han säger att det vore bra för rörligheten om man såg över reavinstskatten.

Men om man slopar reavinstskatten, blir det väl någon ny fastighetsskatt i stället?

– Man kan tänka sig olika varianter. Det är inte säkert att staten får in mindre skattepengar, om man sänker reavinstskatten och samtidigt får en ökad rörlighet. Men eventuella sänkningar av skatter bör finansieras inom bostadssektorn.

Han nämner också möjligheten att lindra bostadsbristen genom att ytterligare underlätta uthyrning samt investeringar i ombyggnader i befintligt bestånd.

Branschens färska uppgifter om snabbt inbromsande nyproduktion är förstås besvärande för en bostadsminister. Klart är att flera fastighetsbolag uppger för SvD att nyproduktionen kommer att falla brant på grund av svårigheter att sälja bostadsrätter.

Men enligt branschen saknas betalkraft även för hyresrätter i den stora omfattning som till exempel Boverket skulle önska att det byggs. De fastighetsägare som kan investera i och förvalta tusentals nya hyreshus, resonerar ofta att hyresgästernas bruttoinkomst bör vara minst tre gånger högre än hyran. Det begränsar deras långsiktigt säkra ”marknad” till hushåll med bruttomånadslön på 24 000–29 000 kronor i ett exempel där en liten nybyggd tvåa har en typisk hyra på 8 000–9 000 kronor per månad.

Men Peter Eriksson köper inte ett sådant branschargument. Han tror att många kan både bygga och hyra ut fler och billigare hyresrätter.

– Bruttolönekravet tycker jag att man måste ta ner. I en situation där fler och fler får jobb, även nyanlända, så finns betalkraft, säger Peter Eriksson, som tycker att fastighetsägarna ”ibland har orimliga krav på lönenivå för att få hyra”.

Han framhåller också att det på sikt går att producera bostäder billigare än hittills, tack vare ”industrialisering och digitalisering som gör att man kan bygga till lägre priser än innan”. Klart är att flerbostadshus på ett helt annat sätt än tidigare kan prefabriceras i stora fabriker.

– Det traditionella platsbyggandet har fått konkurrens. Och då blir det en successiv priskonkurrens, säger Peter Eriksson.

Han är också optimistisk om läget i Stockholm, där han menar att prisfallet är ganska sunt.

– Stockholm är lite som ett barn med ätstörningar. Det är för mycket bakelser och så mår man inte bra sedan, skojar Peter Eriksson.

Bostadsproducenterna känner sig dock pressade. Till SvD uppger ett av bolagen att marknad efter marknad ser ut att gå mot mättnad, som Uppsala, Örebro, Järfälla med flera. Hittills har Göteborg gått bra, men även där väntas mättnad om ett år, heter det.

Peter Eriksson håller dock inte riktigt med. Han är kritisk till byggbolagens fokus på premiumbostäder och lyfter fram att särskilt i städer som Göteborg där man kan bygga mycket centralt, så finns en marknad.

Vad är då det billigaste och mest prispressade som Peter Eriksson har sett under sina snart två år som bostadsminister?

Svaret blir allmännyttan i Skövde.

– Skövdebostäder har varit jättebra på att ta fram fina bostadsområden, tvåor och treor för 6 000–8 000 kronor i månadshyra. Och det är riktigt bra. Alla kommuner klarar inte att bygga så, men det går, säger Peter Eriksson.

 Källa: Artikeln skriven av