Kom till Bostadsforum den 30 mars och lyssna till Frédéric Druot som berättar om det unika projektet Tour Bois-le-Prêtre.

Lacaton & Vassal är Arkitektduon väcker intressanta frågor kring stadsbyggnadsfrågor med sin mer lågmälda och inkännande arkitektur genom att varsamt ta vara på platser och befintliga byggnader och snarare utgå från dem än att riva och bygga nytt. Deras arbete bidrar till en angelägen debatt och diskussion om ett samhälles långsiktiga hållbarhet, och förnyelse av befintliga byggnader för att möta ständigt växande behov av kontinuerligt underhåll och utveckling i kombination med knappa resurser. Kännetecknande för deras projekt är den nära dialogen med användaren, stor hänsyn till det sociala sammanhanget och tydlig anknytning till platsen. Arbetsprocessen kan liknas vid manusförfattarens som ställer samman delmoment under ett övergripande motiv eller berättelse (narrativ). Nyckelorden är enkelhet, närhet, trivsel och användarvänlighet.

2005 utlystes en arkitekttävling för det kommunala bostadshuset Tour Bois-le-Prêtre i Paris. Huset, ett 17 våningar högt punkthus från 1960 med omfattande renoveringsbehov, blev ett test för att se om strategin fungerade.

Uppdraget gick till arkitektbyrån Frederic Druot Architecture och medarbetarna Frédéric Druot, Anne Lacaton och Jean-Philippe Vassal. Arkitekterna inledde med att knacka på hos hyresgästerna och fråga hur de ville utveckla sina bostäder – till hyresgästernas stora förvåning. De var inte vana vid att någon bad om deras åsikt. Arkitekterna försäkrade också att ingen skulle behöva flytta, vilket många hade befarat. Därefter inleddes den omfattande ombyggnationen, som stod klar 2011.

  

Frédéric Druot och Sten Gromark Arkitekt, Professor Chalmers Arkitektur berättar om detta på Bostadsforum den 30 mars.

Läs hela programmet för bostadsrenovering här
Boka din plats här